Page nav

HIDE

Viimased

Viimased

Reklaam

Mitmete uuringute järgi võid sa 4,5% tõenäosusega olla psühhopaat

  Foto : unsplash / Kristina Tripkovic Mitte meie ei ole nee...

 

Foto : unsplash / Kristina Tripkovic

Mitte meie ei ole need, kes seda väidavad, vaid tegemist on tõsiseltvõetava metaanalüüsiga, mille tulemused avaldati väljaandes Frontiers in Psychology...

Ja selle uuringu järgi selgus, et 4,5% täiskasvanutest on psühhopaadid. 

Tegemist on tõsiseltvõetava analüüsiga

See metaanalüüs, mis jõudis sellisele järeldusele, tugineb mitmetel erinevatel uuringutel, mis viidi läbi 10 viimase aasta jooksul. 

Mis puutub osavõtjate profiili, siis peamiselt oli tegu üliõpilastega (43,75%) aga samuti ka täiskasvanud inimestega (37,5%). Osavõtjad jaotati seejärel kolme kategooriasse : Euroopa, Põhja-Ameerika ning Austraalia ja Suurbritannia. 

Selle tulemuseni jõudmiseks pidid osavõtjad ise hindama oma psühhopaatia taset tänu Kanade psühholoogi Robert Hare poolt väljatöötatud enesehindamise testidele (Psychopathy Checklist-Revised).  

 

 

Uurimistöö tulemused olid küllaltki õpetlikud (eriti selles, mis puudutab mehi)

Selle uurimistöö tulemused tunduvad üsna murettekitavad. Ent tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kui uuringu järgi on 4,5% täiskasvanud inimestest psühhopaatilise kalduvusega, siis psühholoogide sõnul varieerub see protsent sõltuvalt uuringutöösa osalenud inimeste soost ja teistest teguritest. Psühholoog Robert Hare sõnul jääb see protsent 1,2% ringi, mis on ikkagi üsna muljetavaldav. 

Erinevate tegurite seas on oluline roll sool, sest enamasti puudutab see eelkõige mehi : 7,9 % meestest pandi psühhopaatia-diagnoos, naiste puhul jäi see protsent - 2,9 %. See aga ainult kinnitab vanemaid selle põhjal läbi viidud uuringuid. Sest juba varem on teaduslikud kirjandused jõudnud järeldusele, et meeste seas on psühhopaatia palju laiemalt levinud, kui naiste seas. 

Seega olge valvel!
Kommentaare ei ole

Viimased postitused