{ads}

HIDE

Viimased

latest

Soovitused, kuidas hoida austust paarisuhtes

foto : unsplash / Becca Tapert      Austus on stabiilse, no...

foto : unsplash / Becca Tapert

 

 

 Austus on stabiilse, normaalse ja õnneliku suhte üks tähtsamatest osadest. See võib tunduda küll miski, mis on iseenesest mõistetav ent tegelikult see alati nii ei pruugi olla. Aastate möödudes ja aja jooksul võib austus paarisuhtes hakata vähenema, see aga tekitab omavahelisi konflikte, pettumust ning probleeme. 


Mis on üldse austus? 

Etümoloogia järgi on austus see, kui ollakse viisakas kellegi või millegi vastu tema iseloomu, heade omaduste või vanuse tõttu. Mida tähendab austus teise inimese vastu? See tähendab pöörata tähelepanu, mida ta väärib. 

Austus on üks suhte alustest. Sest ilma austuseta ei väärtusta sa teist inimest ja seega ei saa sa teda armastada. Sest armastus eeldab austust. Kui inimene ei auta teist, katsub ta teda domineerida ja seega on tegemist ühe vägivalla vormiga. See tähendab, et sa ei võta inimest sellisena nagu ta on. 

 


Millised märgid viitavad austuse puudumisele paarisuhtes? 

Austuse puudumine paarisuhtes väljendub läbi erinevate märkide. Näiteks selles, kui üks partneritest katkestab teise jutu seltskonnas olles. Ka teise inimese pilkamine viitab sellele, et austust ei ole. Samuti teise saavutuste ja tegemiste alahindamine ja isegi eitamine. Ja otse loomulikult väljendub austuse puudumine kõige selgemalt läbi vaimse ja füüsilise vägivalla. 

Selleks, et hoida austust paarisuhtes, tuleb rääkida avameelselt oma partneriga sellest, milline on tema arvamus ja nägemus. Seejärel vajaduse korral tuleb ennast muuta ja panna paika piirid. Jälgida paremini mida sa ütled, et mitte teha oma sõnadega halba oma suhtele. 

Austus on suhte alus ja mitte ainult suhte, vaid ka enesearmastuse alus. Austades iseennast, austad sa ka teist inimest.


Kommentaare ei ole