{ads}

HIDE

Viimased

latest

7 toksilise ema tüüpi, kes jätavad laste hinge haavad alatiseks

    Milline on toksiline ema? Toksiline ema on see, kes mürgitab oma lapse elu manipuleerides, domineerides või vägivalda kasutades...

 

 

Milline on toksiline ema? Toksiline ema on see, kes mürgitab oma lapse elu manipuleerides, domineerides või vägivalda kasutades. Emotsionaalsed traumat, mida see tekitab, on lapsel ka täiskasvanuikka jõudes raske kanda. Millised on erinevad toksilise ema profiilid? Millisel põhjusel nad nii käituvad? 

 

Foto : unsplash

Mida tähendab toksiline ema? 

Sõna toksiline tuleb ladina keelsest sõnast "toxicum" ja mis tähendab mürki. Toksilise ema terminit kasutatakse, kui ema mürgitab oma laste elu.

 

Toksilise ema profiile on erinevaid :


  • Domineeriv ema : ta ületab oma vanemlikke õiguseid, kontrollides lapse elu vahetpidamata. Domineerivale emale on vastumeelne mõte, et tema laps võiks saada iseseisvaks ja sõltumatuks, sest siis kaotaks ta lapse üle kogu oma mõjuvõimu. Ta õigustab oma liigset autoritaarsust sooviga kaitsta last teiste eest. Liigne kontroll aga tekitab lapses sageli hirmu ja kartust ning mõjub alandavalt.
  • Läbikukkunud ema : ta ei suuda vastata või vastab vaid osaliselt lapse kõige esmastele vajadustele (toit, korralik kodu, turvatunne, kaitse kehaliste ja emotsionaalsete kahjustuste eest, haridus, armastus ja tähelepanu pakkumine). Ta on ema rollis läbikukkunud, sest ta on sageli ära või on kohal aga võimetu lapse vajaduste eest hoolitsema, sest on liiga hõivatud iseenda peale mõtlemisega või on tal sõltuvusharjumused (alkohol, narkootikumid...). Sellisel puhul peab laps võtma enda peale ka täiskasvanu rolli ja sellega kaasnevad täiskasvanute kohustused.
  • Vägivaldne ema : ta kasutab füüsilist  (löögid või seksuaalne vägivald) või psühholoogilist vägivalda lapse peal. Karistustega (mis on sageli ebaõiglased) kaasnevad sageli löögid, kõrvakiilud või laksu andmised. Sellega võib kaasneda verbaalne vägivald, mis seisneb kriitikas, alandamises, halvustavates kommentaarides või solvangutes.
  • Lämmatav ema : on toksiline selles suhtes, et ta lämmatab oma last, tungides liiga palju lapse ellu ilma ainsagi süütundeta ja leiab, et tal on selleks täielik õigus, sest see on lapse enda huvides. Tal on oma sõna öelda kõige suhtes, mida laps ette võtab. Ta võib tungida ka oma lapse juurde ette hoiatamata siis, kui laps on täiskasvanuks saanud, sekkuda tema eraellu, luua kord majja tema armusuhetes, tööalases elus, samuti valida lapse sõpru ja lugedes lapse sõnumeid ning kuulates pealt telefonikõnesid. 
  • Ema, kui rivaal : selline ema on liiga armukade ja laps on tema silmis konkurent. Kõige sagedamini tuleb sellist suhet ette ema-tütre vahelistes suhetes. Kui ema enda lapsepõlv ei olnud õnnelik või kui ta ei ole rahul oma eluga, võib ta ette heita tütrele seda, et too on õnnelik, ta võib seda pidada ebaõiglaseks. Või siis tunda kadedust tütre edusammude või lihtsalt tema välimuse pärast. 

 

 

 

Kõigil neil profiilidel on üks ühine omadus ja selleks on soov tungida ja valitseda lapse elu. Ja see leiab aset läbi toksilise ema käitumisharjumuste ning samuti läbi nõudmiste, mis ta lapsele peale surub: laps ei tohi vastu rääkida, ta peab kuuletuma, pimesi usaldama ja nõus olema ning muidugi, laps võlgneb emale oma elu.

 

Ema toksiline käitumine sõltuvalt lapse soost

 

Ülalmainitud erinevad toksiliste emade profiilid mürgitavad kõikide laste elu, soost olenemata. Aga mõned mürgiste emade käitumismusterid on kasutusel rohkem tütarde peal, teised jälle poegade peal. Seega võib mürgine ema võtta tütart, kui rivaali, pojaga tal sellist probleemi ei teki. Kuna nii ema, kui tütar on mõlemad samast soost, siis võib ema näha end tütres ja kadestada mõningaid tütre eluga kaasnevaid aspekte. Rääkides ema-poja vahelisest toksilisest suhtes, võib täheldada domineerivat, isegi kastreerivat ning pealesuruvat käitumisjoont, nagu kardaks ema, et ta pojanaine võiks tema koha poja südames endale võtta.

 

 

 

 

Millest tuleneb toksilise ema käitumine?

Sellel on erinevaid põhjuseid:

  • Vankumatud ja kindlad tõekspidamised. Tähelepanelikel lapsevanematel on tõekspidamised, mis võtavad arvesse kõikide pereliikmete tundeid ja soove. Toksiliste vanemate tõekspidamised on laste suhtes alati enesekesksed ja omakasupüüdlikud.
  • Pealesurutud ja soovimatu emaroll. Lapsele, kelle sündi ei tahetud, võib ema seda elu lõpuni talle ette heita, kui õnnetust, viga jne. Eriti sellisel puhul, kui ema mitte kunagi ei suuda emarolli enda peale võtta.
  • Nõrgad kohad. Emal, kes on tundnud armastuse puudust lapsepõlve jooksul, ei suuda anda lapsele seda, mida ta ise pole saanud. Kui inimesel endal on tegemist olnud toksiliste vanematega, siis võib ta alateadvuslikult luua sama skeemi omaenda lastega, sest ta ei teagi, milline on normaalne vanema-lapse suhe.

 

Kuidas vabaneda toksilisest ema haardest?

Emotsionaalsete traumadega, mida toksiline ema jätab, on väga raske elada. Õnneks aga on võimalik end ise aidata, tehes tugevat tööd iseendaga.

 

 

 

 

Õpi oma sõna maksma panema

Toksilise ema eesmärk on mitte lasta lapsel eksisteerida. Elades koos toksilise emaga, õpib laps olema mitte keegi, tehes alati kõike seda, mida ema tahab. Täiskasvanuna võib laps kannatada, et ta ei suuda olla enam tema ise oma emaga. Selleks, et vabaneda toksilisest emast, on tähtis kõigepealt tunda end vabana, et jääda iseendaks ema juuresolekul.  Sa pead õppima oma vajadustest rääkima, ütlema, kui sa ei ole nõus või kui teie arvamused ei kattu. Isegi, kui ta sellepärast sinus pettub või solvuda võib. Sinu ema peab mõistma, et sa oled oma õigustega eraldiseisev indiviid ja sa elad oma elu, mitte läbi tema. Mida rohkem sa oma arvamust ja sõna tema silmis maksma paned, seda rutem ta mõistab, et tal ei ole enam sinu üle mõjuvõimu.

 

Ära tunne ennast süüdi

Sageli on raske endale tunnistada, et su ema on toksiline, sest see tõstatab küsimuse vanema mudelist ja ideaalist lapse silmis. Näiteks tihti lapsed ise ei räägi mitte kellelegi sellest, et nende vanemad on toksilisede ega luba endal isegi nii mõtelda austusest oma vanemate vastu. Keeldudes ema süüdistamast, süüdistab laps aga iseennast. Ja see on väga raske koorem, mida ta peab kogu elu kandma oma õlgadel. Hea oleks sellisel puhul, kui laps koostab nimekirja kõigest, mida ta oma vanematele ette heidab, alustades iga lauset nii: " Minu vanemad on vastutavad selle eest, et ... " Täiskasvanud inimesel aitab see meetod end taas seostada lapsega, kes ta kunagi oli ja aidata tal mõista, millisel määral tema vanemate käitumine on süüdi selles, kui halvasti ta end praegu tunneb. 

 

Toksilisele emale kõigest rääkimine

Ilmselt on see kõige raskem etapp aga ka kõige edukam. Ta on raske selles mõttes, et sa pead oma toksilise emaga vastu seisma, öeldes talle kõik, mis su südamel on. Samas see vabastab sind suurest koormast, mida sa juba nii kaua kannad. Muidugi ei maksa sul oodata, et su ema positiivselt reageeriks või ei et ta tunnistaks end süüdi. Seda võib juhtuda aga tema reaktsioon võib olla ka negatiivne (viha, pettumus, tõrge). Ära unusta, et sa teed seda enda pärast ja mitte tema pärast. Sinu eesmärk peab olema rahu leidmine iseendaga. Ja rääkides oma emaga, annad sa talle edasi sõnumi: tema käitumisel on väga tõsiseid tagajärgi tema lapse peal ja sina ei taha teha samu vigu oma lastega. 

 

Vajadusel otsi abi

Kui sulle tundub, et see toksiline suhe su emaga võtab sinu elus liiga palju ruumi ja ei lase sul õnnelik olla, siis katsu leida mõne spetsialisti abi, kes aitaks sul näha seda suhet teises valguses ja aitab sul sellest emast eemalduda - mõnikord lihtsalt sul ei ole muud valikut, kui sa tahad õnnelikult elada.

Kommentaare ei ole