{ads}

HIDE

Viimased

latest

10 küsimust, mida esitada oma vanematele enne, kui on liiga hilja

      foto : unsplash / Abi Horvard    Vanematel on meie el...

 

 

 

foto : unsplash / Abi Horvard

 

 Vanematel on meie elus tähtis koht. Sageli aga unustame me, et ka vanemate on oma elu olnud, omad kogemused ja läbielamised, millest me tihti teadlikud isegi ei ole. Millised on küsimused, mida sa võiksid oma vanematele esitada? 

 

1. Räägi mõned naljakad või huvitavad lood, mis on seotud su vanemate ja perega, milline oli teie pere lugu? 

Perelood on ikka sündmusterohked, täis kurbi või ilusaid armulugusid ning muid olulisi märkivaid sündmusi. See on hea, kui sa tunned oma perelugu, sest see võib sulle anda ülevaate ka sellest, kust sa tuled ja milline on sinu kultuurne pärand. Esitades oma vanematele küsimusi tema pere kohta, saad sa paremini aru ka ajaloolisest kontekstist, mille sees su vanemad kasvasid ning nende pere elas. Samuti aitab see sul tundma õppida, millised traditsioonid ja uskumused nende peres olid, mis põlvkonnast põlvkonda edasi pärandati. See aitab sul ka teada saada suuremaid sündmusi oma esivanemate elust. 


2. Millised olid sinu unistused ja soovid kui sina noor olid?

See küsimus aitab sul välja selgitada, millised huvialad su vanematel olid oma nooruses. Samuti seda, millist tööd nad oleksid tahtnud teha. Ka seda, milliste väljakutsete ja takistustega neil tuli tegemist teha ning millest nad loobuma pidid. Milliseid õppetunde elu neile saatis ja kuidas see muutis nende maailmanägemust. 

 

 

 


3. Kuidas sina elasid sündmusi, mis märkisid ajalugu? 

See aitab sul paremini aru saada, milline oli poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne kontekst nende ajal, mis mõjutas nende valikuid ja igapäevast elu. Samuti aitab see teada saada, milliste raskustega neil tuli tegemist teha ja milliseid võimalusi see keeruline aeg neile kaasa tõi. Ning mõista, millise pilguga nemad neid sündmusi nägid ja üle elasid.


4. Millised on olnud kõige tähtsamad otsused sinu elus? 

Vanemate valikud ja otsused on mõjutanud ka seda, kuidas sina kasvasid. Samuti aitab see sul aru saada, mis motiveeris ja mõjutas su vanemaid neid otsuseid vastu võtma - puudutab see siis nende karjääri, abielu, elukoha valikut või laste kasvatamist. Samuti mõista, mida need valikud omadega kaasa tõid nii neile, kui nende perele. Ning hinnata rohkem seda, mida vanemad on teinud nii enda, kui oma pere heaks, et endale seatud eesmärke ellu viia. 


5. Mille üle sa oma elus kõige rohkem uhkust tunned ja millised on sinu kõige suuremad kahetsused? 

Nii saad sa teada, millised sündmused ja hetked on märkinud kõige rohkem su vanemaid ja mille üle tunnevad nad kõige suuremat uhkust - tegemist võib olla tööalaste saavutustega või isiklike ettevõtmistega. Mõista paremini vigu, mida nad on teinud oma elu jooksul ja mida nad nüüd kahetsevad. 


6. Milline suhe oli sinul oma vanematega ja mida sina oma vanemate pealt õppisid? 

See aitab sul paremini mõista, milline oli su vanemate suhe oma vanematega, milline oli nende pereelu. Millised olid nende tugevad ja nõrgad küljed ja kuidas see sinu vanemaid mõjutas. Saada teada, milliseid väärtushinnanguid ja õpetusi nad oma vanematelt said ning mis on see, mida nad oma elus edasi kasvatanud ja mille nad on kõrvale lükanud. 

 

 

 


7. Millised on olnud sinu elu kõige õnnelikumad ja kõige raskemad ajad? 

See aitab sul teada saada, millised mälestused ja sündmused on nende elu kõige rohkem märkinud. Mõista, kuidas nad on toime tulnud raskustega. Paremini hinnata nende rõõmu- ja õnnehetki. 

 

8. Kes on sind kõige rohkem elu jooksul inspireerinud ja mõjutanud? 

Nii saad sa aru, millised inimesed on su vanemaid inspireerinud ja mõjutanud nende otsuste valikutel ning isiklikus arengus. Mõista paremini ka seda, mida nad kõige rohkem hindasid nende inimeste juures. 

 

9. Millise mälestuse sa tahaksid endast jätta ja millisena sa tahaksid, et sind mäletataks? 

See aitab sul teada saada, millisena nemad ennast näevad, milliseid jooni enda juures peavad nad kõige tähtsamateks. Samuti paremini mõista nende unistusi ja tulevikusoove. 

 

10. Millist nõu sa tahaksid anda järeltulevale põlvele? 

See aitab sul aru saada, milliseid vigu nad ise oleksid tahtnud tegemata jätta ja mida nad oma elus oleksid teisiti teinud. Samuti teada saada, millised on kõige olulisemad õppetunnid, mille elu neile on andnud. Kommentaare ei ole