Page Nav

HIDE

Viimased lood

latest

10 kõige ebameeldivamat ülemuste tüüpi

    Mürgised ja halvad suhtes ilmnevad soovist teha halba ja tekitada teises inimeses negatiivseid tundeid, mis võivad mõjuda halvav...

 

 

Mürgised ja halvad suhtes ilmnevad soovist teha halba ja tekitada teises inimeses negatiivseid tundeid, mis võivad mõjuda halvavalt. Probleemseks osutub olukord, kui autoritaarne isik kasutab selleks oma mõjuvõimu.


AUTORITAARNE ülemus

Tõenäoliselt on see kõige laialdasemalt levinud ülemusetüüp, keda kohata võib. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides kannatab tööalase tagakiusamise all keskeltläbi 60,4 miljonit isikut, vahendab Workplace Bullying Institute oma uuringutes. Ja nendest 61% tagakiusamisest on just alguse saanud kõrgemal positsioonil asetsevate isikute poolt. Kui sinu ülemus sinu peale karjub ja häält tõstab, kui ta sind solvab või sinu vastu ebaviisakalt käitub, siis on tegemist ühe töövägivalla vormiga. Selgub samuti, et töö juures aset leiduv tagakiusamine ülemuste poolt väljendub neljas erinevas viisis: oma viha välja elamine vähimagi probleemi korral hoolimata probleemi suurusest; heade tulemuste kritiseerimine ilma õigustustega; vahendite enesele hoidmine, mis võiksid kasu tuua kogu kollektiivile või siis teiste reputatsiooni maha tegemine kuulujuttude abil.

KONTROLLIV ülemus

Ka neid ülemusetüüpe tuleb väga sageli ette, neid lausa kutsutakse sellepärast ka mikromänedzerideks, sest nad pööravad liiga palju tähelepanu kõikidele detailidele ja üksikasjadele ja valvavad alluvate kõiki tegusid ja liigutusi. Need on üldjuhul inimesed, kes oma alluvaid ei usalda absoluutselt, samas on neil täpne ettekujutlus sellest, milline üks normaalne töökollektiiv peaks olema ja kuidas ta peaks toimima. Ta ei kõhkle tegemast asju ise oma äranägemise järgi, jätmata isegi oma töötajatele vähimatki võimalust areneda ja seda kõike tänu oma suurele umbusaldusele oma kollektiivi vastu.
 
 
 
 
 
 


PERFEKTSIONISTIST ülemus

Selline ülemus on sageli liiga range mõttemaailmaga ja väga kriitiliselt meelestatud tulemuste ja oma alluvate suhtes. Ta lepib ainult väga hästi tehtud tööga ehk siis tööga, mis on igatipidi perfektne. Selline ülemus on range ja nõudlik iseenda vastu ja nõuab sama ka teistelt, mõistes hukka kõik vead ja eksimused.

HALVASTI ORGANISEERITUD ülemus

Kahtlemata on aeg kõikide vastutada ja iga inimene peab võtma enese peale enda kohustused ning saama nendega valmis tähtajaks. Kui aga ühe inimese tööampluaa  ja kohustuste hulk  muutuvad liiga koormavaks, siis tõenäoliselt on suurel määral süüdi selles ülemus, kes organiseerib halvasti tööaega ja jagades halvasti tööülesandeid, võtmata arvesse juba eelnevaid kohustusi, mis sellel inimesel lasuvad. Üldiselt kannatavad selle alla töö tulemused aga ülemus keeldub vastutust probleemi pärast enesele võtmast, tekitades töötajate seas pahameelt.

SÜDAMETU ülemus

Firmad ja inimesed, kes palkavad töötajaid, peavad neile tagama inimlikud töötingimused, millega käivad kaasas inimlikkus, empaatia ja austus. Kahjuks juhtub, et neid tingimusi rikutakse, ülemused kasutavad ebaõiglust ja ei austa töötajate tingimusi rikkudes seega inimõigusi.

EEMALOLEV ülemus

Eemaolev ülemus on selline, kes ei võta arvesse oma kohustusi ja väldib suhteid oma alluvatega. Oma kohustused annab ta edasi kellelegi teisele, kelle valdkonda see tegelikult ei puutu.
 
 
 
 
 


AUKARTUST äratav ülemus

On ülemusi, kes tekitavad nii palju aukartust, et keegi lihtsalt ei julge nendega rääkima minna. Selliste ülemuste ja alluvate vahel kas suhtlemine täiesti puudub või on ebapiisav. Hea läbisaamine tagab üldjuhul paremad töötulemused. Korraliku käibega firmades on tavaliselt ülemuse ja alluvate vahel usalduslik suhe.

PAINDUMATU ülemus

Tavaliselt muutub selliseks ülemus, kes leiab, et sel määral paistab ta autoritaarsem ja teda austatakse rohkem. Selline ülemus nõuab, et tema käskude üle ei vaielda ja ta surus teistele oma ideed peale, võtmata seejuures sugugi arvesse teiste arvamust. Sellise ülemuse alluvad on tihti haiguslehel või siis puuduvad töölt erinevatel põhjustel.

Ülemus, kellel puudub ENESEKINDLUS

Tavaliselt need inimesed, kellel on vähe enesekindlust, kardavad riskeerida hirmust läbikukkumise ees ja selletõttu ei saavuta nad sageli ka edu. Selline ülemus viib oma kartuste ja hirmuga kaasa kogu oma meeskonna, mitte keegi ei suuda lõpetada korralikult uut alustatud projekti või kohustust. Seega kaotavad nad kõik arenguvõimaluse. Samuti võib selline ülemus anda oma kohustusi edasi alluvatele, mida ta ise tunneb, et ei suuda teha.

TÖÖTAJATE VAHEL VAHET TEGEV ülemus

Üldiselt on sellisel ülemusel olnud kasvatus, millega ta on kaasa saanud eelarvamusi ja ideid ning see kajastub ka nende töö juures teiste inimestega, eriti juhtudel, kui tegemist on väga isiklike põhjustega nagu näiteks, kui ülemusele ei meeldi sinu riietusstiil, sinu välimus, sinu iseloom, sinu huumorimeel, sinu ideoloogia või siis sugu.


Kommentaare ei ole