Page Nav

HIDE

Viimased lood

latest

40+ ja 50+ naised on uus ilma vanuseta generatsioon

Tänapäeval öeldakse, et 50-aastased on täna võrdsed 40-aastastega. Ja see pole päris vale. Keskealised nai...


Tänapäeval öeldakse, et 50-aastased on täna võrdsed 40-aastastega. Ja see pole päris vale. Keskealised naised tunnevad end palju noorematena, kui kunagi varem. Vastupidiselt meie esivanematele.

Keskiga pole enam see, mis ta oli.

The Telegraph avaldas oma veergudel uuringu, mille järgi 96% üle 40-aastastest naistest ei tunne, et on keskealised või küpsesse ikka jõudnud.

Uuring viidi läbi üle 500 naise peal, 80% naistest avaldas arvamust, et ühiskonnad kehtivad normid, mis puudutavad keskiga, ei vasta nende ettekujutlusele ja elustiilile.Rohkem kui veerand küsitletutest väitis, et elavad parimal eluperioodil, 59% vastanutest väitis, et pole end kunagi varem tundnud nii noorte ja elujõulistena ja seda suuresti tänu füüsilise vormi ja tervisele, 84% kinnitas, et ei suuda määratleda oma vanusegruppi.

Uuringu tellija oli marketingiagentuur SuperHuman, mis loodi Rebecca Rhodes'i (44. a) ja Sandra Peat (42. a ) poolt, kes leiavad, et tänapäeva firmad ei mõista, mil määral keskeas olevad naised on muutunud. Firmad keskenduvad jätkuvalt noorele generatsioonile mõistmata kui palju 40-aastaste ostujõud on kasvanud.

Rebecca Rhodes ütles, et 84% naistest nooremale generatsioonile mõeldud tooteid ja teenuseid ja seda tänu sellele, et generatsioonide vaheline lõhe on kahanenud ja üle 40-aastased naised näevad välja palju nooremad, kui nende esivanemad. 90% leiab, et on praegu palju nooremad, kui nende endi emad samas vanuses.

Kokkuvõttes tänapäeva 40+, 50+ ja 60+ naised ei näe enam oma elu sokke kududes ja kamina ees tukkudes ja ei talu mõistet "keskiga".

Psühholoogiaprofessor Ellen Langer leidis, et need naised, kes tunnevad end vanematena, vananevad rutem, samuti on suur tähtsus sellel, kuidas ja mismoodi nad end riietuvad. Uuringust osavõtnud naiste seas need, kes tundsid end oma hinges ja südames noortena ning kes riietusid nooruslikult, esines vähem vanusega kaasaskäivaid haigusi.

Uuringu järgi selgus ka, et üle 40-aastased naised tunnevad end palju enesekindlamatena, kui kümme aastat tagasi ja paljud nende seast on samuti ambitsioonikamad. Enamik neist olid tuleviku suhtes optimistlikult häälestatud. Ligi 80% vastanute seast väitsid, et tunnevad soovi avastada ja teha midagi põnevat ilma lasteta.


 

Kommentaare ei ole